Maatschappelijke stage

In het kader van Burgerschap vindt ‘t Groen het belangrijk dat onze leerlingen zich actief inzetten voor de maatschappij. Leerlingen uit 2 mavo, 3 havo en 3 vwo zullen verplicht aan de maatschappelijke stage (MaS) deelnemen, die dertig uur omvat. In 2 havo en 2 vwo lopen de leerlingen ter introductie al een klassikale stage van vijf uur.

 

Het doel van de MaS is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving (vrijwilligerswerk). De stage moet zinvol zijn, zowel voor de leerlingen als voor de samenleving. De leerlingen leren samenwerken en verantwoordelijkheid nemen; zij merken dat hun inzet er toe doet.


De samenleving merkt dat leerlingen leuke en nuttige dingen doen; zo ontstaat er wederzijds begrip tussen verschillende groepen mensen. Dat versterkt de maatschappelijke samenhang en zorgt voor meer wederzijds respect. MaS past in onze missie van verbinden met elkaar en de buitenwereld. Er is een stageovereenkomst tussen de school en het bedrijf/instituut waar de stage plaats vindt.


De coördinatie van de MaS ligt bij mevrouw De Vries (mavo) en mevrouw Pranger (havo en vwo).


Download hier de verschillende documenten die voor je stage nodig zijn:


PDF-bestandInformatieboekje

PDF-bestandStappenplan en formulieren

MS Word-bestandAanvraagformulier MAS

MS Word-bestandBeoordelingsformulier MAS

MS Word-bestandVerslagformulier MAS