Wat is MAS

Maatschappelijke stage houdt in dat jij als jongere in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doet als onderdeel van de schoolcarrière. Op deze manier leer je de directe omgeving op een andere manier kennen en lever je een actieve bijdrage aan de samenleving. De stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht.  En, hoewel de wettelijke verplichting voor de Maatschappelijke stage weer komt te vervallen, gaat het Groen van Prinsteren door met de stage als schoolverplichting.

Alle leerlingen uit 2 mavo, 3 havo en 3 vwo zullen op 't Groen een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur.

 

Uitgangspunten bij de MAS zijn:

-       Vrijwilligerswerk: Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie die niet gericht is op het maken van winst.

-       Eindverantwoordelijk: Op het Groen van Prinsterer zorgen de MAS-coördinatoren ervoor dat er contacten liggen met organisaties waarbij je als leerling stage kunt lopen. We organiseren een stagemarkt waar deze organisaties zich presenteren en waar allerlei informatie over het zoeken en lopen van een stage wordt gegeven. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Maar, we stimuleren erg dat je als leerling zelf op zoek gaat naar een stage en afspraken maakt. Samen met jou maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding.

-       De goede match. Het is heel belangrijk een goede match te vinden met een organisatie en stageplek. Je bent natuurlijk gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij je interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op.  Zoek vooral zelf een stage en vraag op school even of de plek geschikt is. Lukt het niet een maatschappelijke stage te vinden, dan ondersteunt de school.