PTO: Toetsen in de onderbouw

Elke school moet voor de leerlingen die in het examentraject zitten een PTA maken: een Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit geldt dus vanaf 3 mavo, 4 havo en 4 vwo. Dit PTA moet uiterlijk 1 oktober van het lopende cursusjaar gereed zijn en bij de inspectie worden ingeleverd..

 

Voor de onderbouwklassen heeft het Groen nu PTO's gemaakt: Programma van Toetsing voor de Onderbouw

Hierin staat voor elk vak welke toetsen er worden afgenomen: de getoetste leerstof, de weging voor het rapport, de manier van toetsen (mondeling, schriftelijk in een werkstuk ed.) en de weken waarin de betreffende toetsen worden afgenomen.

 

De PTO's voor 2018-2019 zijn hieronder aan te klikken


PDF-bestandHAVO 1

PDF-bestandHAVO 2

PDF-bestandHAVO 3


PDF-bestandMAVO/HAVO 1


PDF-bestandMAVO 1

PDF-bestandMAVO 2


PDF-bestandVWO 1

PDF-bestandVWO 2

PDF-bestandVWO 3