Verzuimprotocol

Verzuimbeleid (voor ouders en leerlingen)

Het Groen heeft een verzuimbeleid. Dit is PDF-bestandhier te downloaden als pdf-bestand


Dagelijks

  • Ouders/verzorgers melden vóór het eerste lesuur van de leerling de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit kan telefonisch (010-445 22 52, u krijgt een bandje om in te spreken), persoonlijk (010-4452255, u krijgt een medewerker aan de lijn), schriftelijk of via e-mail (leerlingenloket-gvp@lentiz.nl).
  • Degene die het verzuimbericht krijgt, noteert in SOM de naam van de leerling en de reden van het verzuim. De docenten kunnen zien welke leerlingen afwezig gemeld zijn.
  • De docent registreert tijdens de les de aan- en afwezigheid van de leerlingen in SOM. Is een leerling afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt het leerlingenloket of de coördinator contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. Bij geen contact met de ouders/verzorgers wordt aan het einde van de dag nogmaals gebeld. Bij weer geen contact wordt ongeoorloofd verzuim genoteerd.
  • Bij sprake van ongeoorloofd verzuim meldt het leerlingenloket of de coördinator dit direct bij de mentor (persoonlijk/e-mail/telefonisch) + cc aan de teamleider.
  • De mentor onderneemt bij ongeoorloofd verzuim z.s.m. verdere actie, zoals: uitnodiging leerling voor een gesprek (mentoruur), uitnodiging ouders voor een gesprek, schriftelijke waarschuwing of huisbezoek.


Wekelijks

  • Elke maandag stuurt het leerlingenloket of de coördinator een ziekteoverzicht van de afgelopen week aan de mentoren en teamleiders.
  • Als een leerling langer dan drie dagen ziek is, bericht het leerlingenloket de mentor. Deze neemt op zijn/haart beurt weer contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de mentor hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken wanneer de leerling weer op school komt. De uitkomst van dit gesprek koppelt de mentor terug aan het leerlingenloket en de teamleider.
  • Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, neemt de mentor opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor of het leerlingenloket de teamleider en zorgcoördinator.