Aanmelden voor leerlingen groep 8

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ’t Groen. Ons team kijkt er (weer) naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen welkom te heten op onze school. 


Wanneer uw kind in groep 8 zit van de basisschool en een advies mavo (vmbo tl), havo of vwo heeft, dan kunt u uw kind aanmelden voor een gesprek.

De algemene gespreksdata zijn inmiddels geweest. Als u uw kind alsnog wilt aanmelden, kunt u bellen met de administratie (010-4357000).


Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling. Het aanmeldingsformulier bestaat uit deel A en deel B (bestaan beide uit twee bladzijden). U kunt de formulieren downloaden, zodat u het thuis op uw gemak kunt invullen. 


Download hier PDF-bestanddeel A en B 

Download hier de PDF-bestandtoestemmingsverklaring beeldmateriaal


Tijdens het aanmeldingsgesprek dient u de volgende documenten mee te nemen: 

  • Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (deel A en deel B) 

  • Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
  • Ter inzage: Identiteitsbewijs. De school mag in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens geen kopie ID van u vragen, wel vragen wij u het ID-bewijs mee te nemen zodat wij de gegevens op juistheid kunnen controleren 
  • Advies met aanmeldcode (is het unieke nummer) verplicht voor alle leerlingen van basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
  • Onderwijskundig rapport (origineel) voor overige scholen 
  • Advies basisschool 
  • Nio-toets* (indien gemaakt) 
  • Dyslexieverklaring (indien van toepassing) 


* De Nio-toets is niet hetzelfde als de Cito-toets! 


(1) Bij extra zorg is de plaatsing binnen enkele weken bekend