Overstap 4 mavo - 4 havo (intern)

Een overstap naar 4 havo met een mavodiploma is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor 4 mavo geldt:

* Er moet een positief advies zijn van het docententeam 

* Je doet mavo-examen in 7 vakken 

* Je meldt je aan vóór vrijdag 29 maart 2019


Je aanmelding wordt in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn:

1. Een motivatiebrief

2. PDF-bestandKeuzeformulier 4 havo 


Bovenstaande formulieren kun je afgeven aan of opsturen naar:

Groen van Prinstererlyceum

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen


  • Indien je aan de voorwaarden voldoet (positief advies vanuit de docentenvergadering + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
  • Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn. 
  • Je moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal twee maal een 7 en een maal een 6 hebben behaald voor het centraal examen. 
  • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 4 havo. 


Na het bekend worden van de uitslag KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VRAGEN om je een goede start te kunnen geven in 4 havo: 

  • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
  • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
  • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben. 
  • Opdrachten voor in de zomervakantie. 
  • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo.


Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op donderdag 7 maart van 15.30-16.30 uur.


Voor verdere vragen kun je mij mailen of bellen: 

Mevrouw I.C. de Vries

decaan mavo

E-mail: idvries@lentiz.nl

Telefoonnummer: 010-4357000