Overstap 5 havo - 5 vwo (intern)

Ben je leerling uit 5 havo van 't Groen en wil je opstromen naar 5 vwo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 


  • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering.
  • Het gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 7 zijn. 
  • Bij NT/NG moet je Duits hebben gevolgd en bij EM/CM  moet je Duits of Frans hebben gevolgd.
  • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies vanuit de docentenvergadering + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan vwo en de coördinator vwo bovenbouw.
  • In juni vinden verplichte lessen & activiteiten plaats om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo.


Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als het volgende formulier binnen is:  

PDF-bestandKeuze formulier 5 vwo


Het formulier kun je afgeven op de administratie bij mevrouw Schippers