Wie doet wat?

Wie doet wat ?


De vakdocent
De vakdocent geeft de lessen in zijn vak. Wilt u daarover informatie, bel dan de vakdocent.


De mentor
Op onze scholengemeenschap is de mentor de spil van de leerlingen-begeleiding. De mentor is dus de persoon bij uitstek bij wie u terecht kunt voor (en met) algemene informatie over de resultaten en het wel en wee van uw kind.


De coördinator

De coördinator van een bepaalde afdeling (mavo, havo en vwo) houdt zich met name bezig met de dagelijkse gang van zaken op die afdeling. Hij /zij neemt contact op met leerlingen en ouders als er zaken spelen die buiten de mentor-rol vallen.


De teamleider
De teamleider van een onderwijseenheid kunt u altijd bellen als er problemen zijn of als u informatie wilt.

De teamleider is eindverantwoordelijk voor alle leerling- en onderwijszaken op zijn/haar afdeling.

 

De schooldecaan
De schooldecaan is gespecialiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuze.


De leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met persoonlijke problemen.


De vertrouwenspersoon
Als er sprake is van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik, kan een leerling altijd terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer H. Dormans en mevrouw R. van Dorp.


De gezinsspecialist

De gezinsspecialist voert gesprekken met leerlingen die vastlopen in hun functioneren. De gezinsspecialist zal

zo veel mogelijk ouders/verzorgers betrekken in de begeleiding van de leerling.


De zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor de leerlingen met een specifieke zorgvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied.


De directie
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. Zij draagt zorg voor het functioneren van leerlingen en personeel. Heeft u vragen dan zijn zij altijd bereikbaar.