Twee docenten Nederlands

Vacaturenummer:
Publicatiedatum: 


Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Lentiz biedt onderwijs aan in voltijd, deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. De ontwikkeling  van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel Lentiz onderwijsgroep bestaat in totaal uit 11 scholen. Het onderwijs binnen Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij iedere onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft.


Voor het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen zoeken wij


Twee docenten Nederlands

Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast dienstverband

Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Werktijdfactor: 1,2 fte in totaal


Het Groen van Prinstererlyceum is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor mavo, havo en vwo. Het is een gecertificeerde, senior-tto school en biedt versterkt talenonderwijs aan op de mavo en tweetalig onderwijs op havo- en vwo-niveau. Belangrijke speerpunten zijn daarnaast Bèta-onderwijs, cultuur en sport. In augustus 2017 zijn we gestart met het flexrooster. Met dit rooster is er veel tijd voor individuele begeleiding van leerlingen. Leerlingen volgen drie of vier vakken per dag, in blokken van 80 minuten. Na elke les is er een pauze. Voor en na het volgen van de lessen is er tijd om huiswerk te maken.
De school telt ± 1000 leerlingen en ± 100 personeelsleden. Het is een school die sterk in de regio is geworteld. En waarbij kwaliteit van onderwijs en resultaten hoge prioriteit hebben. De kernwaarden van de school zijn: open – warm – doelgericht – energiek. Wij zijn een school waarin we leerlingen en personeel uitdagen en stimuleren te groeien. Meer informatie over het Groen van Prinstererlyceum? Kijk dan op: https://www.lentiz.nl/groen-van-prinstererlyceum.


Voor onze school zoeken we twee enthousiaste en betrokken collega’s voor twee banen van in totaal ca 1,2 fte. De precieze hoogte van de fte hangt af van de formatie voor komend schooljaar. 


De vacatures ontstaan vanwege het vertrek van twee collega’s, voor één van hen in verband met de pensioengerechtigde leeftijd. Wij starten graag al vroeg in 2019 een kennismakingstraject met mogelijke nieuwe collega's.


Functiebeschrijving:
De vacature bevat in het 1e graads gebied voor het grootste deel klassen in de bovenbouw havo/vwo en in het 2e graads gebied klassen van de afdeling mavo. We zoeken docenten Nederlands die het een uitdaging vinden het vak op hedendaagse en creatieve wijze in het flexrooster vorm te geven en zowel leerlingen als vakcollega’s weten te inspireren.


Functie-eisen:
• Is in het bezit van een 1e of 2e graad onderwijsbevoegdheid of in een afrondende fase van de opleiding.
• Affiniteit met het onderwijs aan mavo, havo en vwo
• Kennis van didactische en pedagogische methoden en technieken
• Vaardigheid in het inspireren van leerlingen en het opzetten van leerplannen
• Vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen

  Competenties:
• Onderwijskundige wendbaarheid;
• Pedagogische wendbaarheid;
• Onderwijskundig vernieuwend;
• Betrokkenheid;
• Flexibiliteit.


  Arbeidsvoorwaarden:
• CAO-VO is van toepassing


Heeft u belangstelling voor deze functie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Linda Vermeulen, teamleider mavo Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, 010-435 7000 (lvermeulen@lentiz.nl)


Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verheijen,HRM adviseur 06 – 38960044, mverheijen@lentiz.nl. 


Reageren
U kunt solliciteren via e-mail: lvermeulen@lentiz.nl. Stuur uw CV mee als bijlage.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 15 februari 2019.