Tijdig aanmelden: numerus fixus - 15

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. De hogeschool of universiteit kan dan een ‘numerus fixus’ instellen. Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet je meedoen aan een selectie. De onderwijsinstelling regelt dat zelf. DUO doet geen centrale loting meer.

Selectiecriteria

Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun fixusopleidingen. Er wordt gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt de selectiecriteria.

Rechtstreekse plaatsing door een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is afgeschaft. Plaatsing kan alleen nog via de selectie bij de hogescholen en universiteiten.


Maximaal 2 fixusopleidingen


Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Aanmelden

De uiterste aanmelddatum voor een numerus fixus-opleiding ligt jaarlijks op 15 januari.

Vanaf 1 oktober van het lopende studiejaar kun je je via Studielink aanmelden voor een fixusopleiding in het volgende schooljaar.

Hoe vaak meedoen?

Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. In Studielink kun je zien hoe vaak je al hebt meegedaan.

Uitslag

De uitslag wordt bekendgemaakt op 15 april. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

Als je geselecteerd bent, moet je je plaats binnen 2 weken accepteren, ook via Studielink. Anders vervalt je plaats.

Plan B

Natuurlijk is het balen als je niet kunt starten met de studie die je op het oog had. Het is daarom verstandig om voor een plan B te zorgen als je niet wordt geselecteerd voor de studie van je keuze. Wat kun je doen als je niet door de selectieprocedure heen bent gekomen?

  • Kiezen voor een andere opleiding.
  • Het jaar erop je opnieuw voor de opleiding inschrijven (kan maximaal drie keer).
  • In de tussentijd - ook wel tussenjaar genoemd - kun je gaan werken of tijdelijk een andere opleiding volgen. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor onder meer je studiefinanciering.

Aanbevolen websites

  • Meer informatie over de fixusopleidingen vind je op de website van DUO.
  • Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus? Uitleg over de regels van de Rijksoverheid.


Bron: www.carrieretijger.nl en www.duo.nl