Keuzemomenten tijdens opleiding

Tijdens de opleiding van Het Groene Lyceum wordt leerlingen de kans geboden hun diploma naar behoefte aan te vullen met keuzedelen. Op die manier kunnen zij hun opleiding verbreden, dan wel verdiepen. Het doel hiervan is dat zij de aansluiting op het hbo naar behoefte kunnen optimaliseren om zo aan gewenste dan wel verplichte toelatingseisen in het hbo te voldoen.

 

Voorbeelden opleidingen met toelatingseisen

- Hbo-sector Gezondheidszorg: veelal biologie en/of scheikunde (onderdeel van nask) nodig 

- Hbo-sector Techniek: veelal natuurkunde (onderdeel van nask) nodig

- de PABO: zie www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

- de Hogere Hotelschool: een 2e moderne vreemde taal (Duits op Het Groene Lyceum).

 

Deficiëntie

Een aantal hbo-opleidingen mag aanvullende toelatingseisen stellen aan studenten die vanuit het mbo instromen. Als de vooropleiding onvoldoende aansluit bij de gekozen hbo-studie, dan is spreekt men van deficiëntie. Via een deficiëntieonderzoek of toelatingsonderzoek zal je dan moeten aantonen dat je beschikt over voldoende voorkennis, ambities en vaardigheden. Als er sprake is van een achterstand dan is de kans groot dat je verplicht wordt om deze weg te werken voordat je aan de studie kunt beginnen. Vaak wordt dit vanuit de onderwijsinstelling gefaciliteerd.

 

De opleiding bepaalt welke toelatingsregels gelden. Neem dus contact op met de opleiding over de daar geldende afspraken. Let op: deze afspraken kunnen per instelling verschillen. De hieronder weergegeven links leiden naar de informatie over het deficiëntiebeleid van de drie hogescholen in onze regio:

www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/inschrijving-en-uitschrijving/toelating/deficientie-onderzoek

www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/toelatingsvoorwaarden/deficienties

www.inholland.nl/opleidingen/deficientietoetsen

 

Keuzemogelijkheden per leerjaar

Welke keuzedelen er zijn en wat de inhoud hiervan is, is te vinden in het menu links.

 

Dit is een MS Word-bestandhand-out met informatie over keuzedelen voor leerlingen en ouders van de klassen 3Ha/b en 4Ha/b in schooljaar 2018-2019.

Dit is een MS Word-bestandhand-out met informatie over keuzedelen voor leerlingen en ouders van de klassen 4Hc en 5Hc in schooljaar 2018-2019.

 

De kosten van de verschillende keuzedelen vindt u MS Word-bestandhier.