Regels te laat/uitgestuurd

 

Regels “te laat”                     2017-2018

1 x te laat                          

Kan gebeuren.

2 x te laat

Afspraak maken met mentor: 1x melden om 07.45 uur

3 x te laat

Afspraak maken met mentor: 2x melden om 07.45 uur

4 x te laat

De administratie stuurt een brief naar huis met data waarin de leerling zich een week lang moet melden om 07.45 uur bij conciërges Linus of Ruud. De leerling zoekt zelf Linus of Ruud op om zich aan te melden.

5 x te laat

De administratie stuurt een brief naar huis met data waarop de leerling een week lang op school moet zijn van 08.00 uur tot 16.00 uur. De leerling meldt zich aan mij Linus of Ruud om 08.00 uur en meldt zich af bij receptionist Jolanda om 16.00 uur.

6 x te laat

Er vindt een gesprek op school plaats met leerling, ouders, mentor en afdelingscoördinator. Er worden afspraken gemaakt om in het vervolg niet meer te laat hoeven komen. Ook worden er afspraken gemaakt voor het geval dit toch voorkomt.

7 x te laat

Er vindt een gesprek met de afdelingscoördinator plaats om afspraken te maken voor het vervolg.

8 x te laat

Leerling kan via de afdeling leerplicht een verwijzing naar HALT krijgen. 

Mentoren, afdelingscoördinatoren, ondersteuningscoördinator of teamleiders kunnen zelf in dit proces leerlingen naar het spreekuur van de leerplichtambtenaar verwijzen.

Te laat komen kan in combinatie met spijbelgedrag een zwaardere straf tot gevolg krijgen. Te laat komen wordt namelijk gezien als verzuim. 

 

Regels “uitgestuurd”                        2017-2018

1 x  uitgestuurd             

1 keer kan gebeuren: lesuur inhalen bij vakdocent

2 x uitgestuurd

1 uur inhalen bij vakdocent
1 uur nablijven bij de mentor en mentor zoekt contact met ouders.

3 x uitgestuurd

1 uur inhalen bij vakdocent
2 uur aaneengesloten nablijven bij de mentor + reflectief gesprek. De administratie verstuurt een brief naar huis.

4 x uitgestuurd

1 uur inhalen bij vakdocent

Leerling voert gesprek met mentor en afdelingscoördinator en een week een vierkant rooster (van 08.00 uur tot 16.00 uur op school). De leerling meldt zich om 08.00 uur aan bij conciërges Linus of Ruud en meldt zich af bij receptioniste Jolanda om 16.00 uur. De administratie verstuurt een brief naar huis met de betreffende data.

5 x uitgestuurd

1 uur inhalen bij vakdocent

Leerling voert gesprek met afdelingscoördinator en ouders over passende vervolgafspraken.

Een week een vierkant rooster (van 08.00 uur tot 16.00 uur op school). De leerling meldt zich om 08.00 uur aan bij conciërges Linus of Ruud en meldt zich af bij receptioniste Jolanda om 16.00 uur. De administratie verstuurt een brief naar huis met de betreffende data.

6 x uitgestuurd

Leerling voert een gesprek met teamleider, eventueel schorsen.

 

 

 

Regels “spijbelen”                 2017-2018

1 x spijbelen                 

Tijd dubbel inhalen, brief naar huis

2 x spijbelen        

Via de afdeling leerplicht kan de leerling naar HALT verwezen worden. Vanuit school gaat een brief uit naar de ouders om hen te informeren over de doorverwijzing naar
leerplicht / HALT.
Spijbelen kan in combinatie met te laat komen een zwaardere straf tot gevolg hebben.

 

 

 

Handelswijze “regels uitgestuurd”

  • Een rode kaart is een uiterst middel in te zetten bij onacceptabel gedrag. Eén keer spullen vergeten is dus bijvoorbeeld geen goede reden.
  • Uitsturen betekent in alle gevallen een rode kaart halen.
  • De leerling haalt de rode kaart bij de receptie/conciërge, gaat naar zijn/haar mentor en vult daar de kaart in. Indien de mentor niet aanwezig is, meldt de leerling zich bij de coördinator leerlingzaken.
  • Een uitgestuurde leerling gaat niet zelfstandig in de aula zitten.
  • Aan het eind van het uur meldt de leerling zich met de rode kaart bij de vakdocent.
  • De vakdocent schrijft op de rode kaart zijn kant van het verhaal en voert een reflectief gesprek. De vakdocent geeft de ingevulde rode kaart aan de mentor.
  • De mentor gaat in gesprek met de leerling en probeert de oorzaak te achterhalen.
  • Als een leerling zeer onacceptabel gedrag heeft vertoond, hij/zij herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont of als hij/zij 3 of meer rode kaarten heeft, zet de mentor steeds een kort verslag van de reden in SOM.
  • De leerling volgt de volgende les gewoon weer in het lokaal.