Aanmelden leerjaar 2 of 3


 

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau of vorm van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat de leerling sociaal niet goed op zijn of haar plek zit.


Via de reguliere route van Dalton Het Groene Lyceum haalt een leerling na het basisonderwijs versneld twee diploma's: een mavo-diploma en een mbo niveau 4-diploma.

 

Instroom in leerjaar 2:

Kinderen die de brugklas mavo/havo elders hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen om in het 2e leerjaar van Het Groene Lyceum te starten.

Instroom in leerjaar 3:

Het is echter ook mogelijk om na leerjaar 2 van de mavo of havo in het 3e leerjaar van Het Groene Lyceum te starten. Deze leerlingen leggen in het vierde leerjaar het mavo examen af, gevolgd door een twee jaar durend traject richting een mbo niveau 4-diploma.

 

Wellicht komt uw zoon of dochter goed tot zijn of haar recht bij deze bijzondere opleiding?

 

 


 

Algemene aanmeldprocedure

Wanneer u als ouder uw kind bij Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum wilt aanmelden om in te stromen is de procedure als volgt:

  

Stap 1 - 1e contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum
Via mail kunt u in contact komen met de afdelingscoördinator, mevrouw Van der Maarel: mvdmaarel@lentiz.nl.

 

In deze e-mail ontvangt hij/zij graag de volgende gegevens:
- de naam van uw zoon/dochter
- de school waar hij/zij op dit moment onderwijs volgt, het niveau van de opleiding en het leerjaar
- de reden waarom overstap wordt overwogen

- het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

 

Stap 2 - informatie verzamelen 
De afdelingscoördinator neemt contact met u op om de situatie te bespreken en de procedure binnen onze school waar nodig toe te lichten. Daarbij wordt ook besproken of de huidige school in overleg met ouders al het mogelijke heeft gedaan (zorg, begeleiding etc.) om ervoor te zorgen dat het kind daar wél de opleiding kan afronden.

 

Stap 3 - voorlopige inschrijving

Naderhand ontvangt u via onze leerlingenadministratie per mail een aanmeldformulier dat wij graag ingevuld van u ontvangen. Met het inleveren van dit aanmeldformulier geeft u ons tevens toestemming in contact te treden met de huidige school om informatie in te winnen.

Let op: aanmelding is nog geen inschrijving (zie stap 6).

 

Stap 4 - onderzoek

Uit overleg tussen onze afdelingscoördinator en de huidige school wordt duidelijk hoe zij in het belang van het kind tegenover een overstap staan. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw kind de opleiding daar kan afronden. 

Indien nodig worden ook de zorgcoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

 

Stap 5 - intakegesprek

Tot slot nodigen wij jullie uit voor een intakegesprek. Deze kennismaking biedt jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of hij/zij in het profiel van Dalton Het Groene Lyceum past. 

 

Stap 6 - besluitvorming

Pas in de laatste weken van het lopende schooljaar wordt duidelijk of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Op dat moment leggen wij persoonlijk contact om ouders te informeren over onze beslissing tot toelating/inschrijving. Houdt u er rekening mee dat het hier gaat om de laatste 2 weken van het lopende schooljaar!