School Maatschappelijk Werk

Mijn naam is Linda van der Plas en ik bekleed de functie schoolmaatschappelijk werker op Lentiz Dalton | MAVO & Het Groene Lyceum. Ik ben verbonden aan het smw-team Haaglanden van Stichting Jeugdformaat.
Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op het ondersteunen van de zorgtaken en maakt onderdeel uit van het zorgteam van Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum.
 

 

Het doel is problemen bij kinderen en jongeren snel te herkennen en aan te pakken, om zo uitval te voorkomen. Indien nodig verwijzen we door naar andere vormen van preventieve hulp of de geïndiceerde jeugdzorg.


Wanneer schoolmaatschappelijk werk?


Zodra u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u zelf met uw kind hierover praten. Maar als dat niet voldoende is of het lost het probleem niet op, dan is er soms iets extra’s nodig.  U kunt uw kind stimuleren om op school contact te zoeken met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de mentor, een vertrouwenspersoon of de ondersteuningscoördinator zijn.

 

Daarnaast  kunnen er door mentoren zorgen worden geuit over leerlingen of geven leerlingen zelf aan dat zij een probleem ervaren. Deze zorgen c.q. vragen worden besproken met de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator maakt dan een afweging waar de leerling de beste hulp kan krijgen. De ondersteuningscoördinator kan hiervoor consultatie en advies aan de schoolmaatschappelijk werker vragen.

 

De zorgcoördinator meldt uiteindelijk een jongere aan bij schoolmaatschappelijk werk.

 

De schoolmaatschappelijk werker kan uw kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie.

 

De schoolmaatschappelijk werker kan de leerling en indien nodig de ouders van de aangemelde leerling kortdurende hulp bieden. Met als doel:

-          individuele begeleiding van de leerling om na de gesprekken zelfstandig weer verder te kunnen,

-          (opvoed) ondersteuning, consultatie en advies aan de ouders

-          een verwijzing naar preventieve hulp en/of geïndiceerde jeugdzorg

 

De schoolmaatschappelijk werker is op Lentiz Dalton | MAVO & Het Groene Lyceum op maandag aanwezig. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw V. van Heijzen.