Regionaal protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

De gemeenten Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland (regio DWO) hebben gezamenlijk een regionaal handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. Het hebben van een regionaal handelingsprotocol is een opdracht van het Rijk aan de centrumgemeenten in het kader van de RAAK-aanpak.

 

Het doel van dit regionaal handelingsprotocol is om samenwerking en een heldere taakverdeling ten aanzien van de preventie en aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio DWO vast te stellen. Dit protocol is een uitwerking en op onderdelen een aanvulling van de bestaande lokale convenanten sluitende zorgstructuur gericht op de preventieve aanpak van kindermishandeling. Door ondertekening van dit protocol onderschrijven partijen de doelen en afspraken van dit protocol. Degenen die ondertekenen streven ernaar het beschreven proces jaarlijks te evalueren.

 

PDF-bestandHier vindt u het regionaal handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld.