Dalton Het Groene Lyceum

Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum bij jou! Bij ons is er ruimte voor theorie op hoog niveau én is er praktijk. Dalton Het Groene Lyceum is een uitdagende leerroute die mavo en mbo op een slimme manier combineert. Je kunt bij ons versneld een volwaardig mavo- en mbo niveau 4-diploma behalen. Hiermee kun je doorstromen naar het hbo!


Dalton Het Groene Lyceum is een onderwijsconcept voor het voortgezet onderwijs. Deze vorm van onderwijs is met name geschikt voor leerlingen met hoog werk- en denkniveau en een praktische instelling. Door het voortgezet onderwijs te koppelen aan middelbaar beroepsonderwijs, behalen leerlingen in een versneld traject een startbewijs voor het hbo. Na dit traject hebben leerlingen een volwaardig mavo-diploma en een mbo-4 diploma.

 

Dit onderwijsconcept draait al een aantal jaar met goede resultaten op diverse plaatsen in Nederland. Op dit moment zijn er 14 Groene Lycea verspreid over Nederland. Uiteraard past dit leertraject binnen de kaders van het Ministerie van Onderwijs. De Greenport met haar regionale, economische en innovatieve bedrijvigheid staat centraal in het onderwijs van Dalton Het Groene Lyceum. Vanzelfsprekend speelt internationalisering hierbij een belangrijke rol.

 

Dalton Het Groene Lyceum in Naaldwijk is in augustus 2012 gestart met het eerste schooljaar. Hiervoor was er voor de meer ondernemend ingestelde leerling met voldoende capaciteit alleen de algemeen vormende vooropleidingen en geen passend alternatief. Dalton Het Groene Lyceum neemt een unieke positie in binnen het aanbod van voortgezet onderwijs na het basisonderwijs. Enerzijds worden er algemene vakken aangeboden, daarnaast wordt er vanaf leerjaar 3 beroepsonderwijs gegeven met de nodige stages. Door het aanbieden van zowel kennis op hoog niveau en de ontwikkeling van beroepscompetenties is Het Groene Lyceum is ideale voorbereiding op het hbo.       

 

Visie op onderwijs

 

Dalton Het Groene Lyceum heeft een duidelijke en eigen visie op onderwijs. Hierin staan drie begrippen centraal:

·         een kleinschalige leeromgeving

·         competentiegericht leren

·         een activerende didactiek

 

Een kleinschalige leeromgeving die zich richt op de individuele behoefte en interesse van onze leerling. We hebben veel persoonlijk contact met leerlingen en ouders. We zijn gericht op onze Westlandse regio en verwachten van leerlingen en ouders een grote maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Bij competentiegericht leren zijn - naast kennis - ook vaardigheden en inzet van belang. Er wordt nauw aangesloten bij de talenten en interesses van de individuele leerling. Dat vraagt veel van de begeleiding, maar ook van de leerling zelf. Onze leerlingen leren studeren, samenwerken, plannen, ondernemen en managen. Uitgangspunten bij de

vormgeving van het competentiegerichte onderwijs in de praktijk zijn:

·         we leggen nadruk op ondernemerschap en beroepsvaardigheden;

·         we geven extra aandacht aan Nederlands, wiskunde en Engels;

·         we stellen hoge eisen aan onze leerlingen en we verwachten veel van hen.

 

Een activerende didactiek is daarbij onmisbaar. Er wordt gekozen voor werkvormen waarbij de leerling gestimuleerd wordt om actief aan de slag te gaan. Denk hierbij aan:

·         uitvoeren van opdrachten/projecten bij ondernemers en instellingen buiten de school;

·         verzamelen van informatie op internet of bij deskundigen;

·         samenwerken binnen projecten;

·         presenteren van resultaten aan belanghebbenden;

·         beroepsgerichte en maatschappelijke stages.

Hierbij maken we gebruik van een uitdagende leeromgeving. Binnen de elektronische leeromgeving maken leerlingen veelvuldig gebruik van hun eigen laptop.