Profiel leerling

Persoonlijke aandacht vinden we erg belangrijk. Met inzet en energie zorgen wij voor een prettige en respectvolle leeromgeving. We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, ook voor jou!


We stimuleren je om zelfstandig te werken en om zelf beslissing te durven nemen. We vragen je ook om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerdoelen. Uiteraard gaat dat niet vanzelf. We helpen je hierbij en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en in de ander.

 

Onze leerlingen zijn enthousiast, praktisch en ondernemend en ze herkennen zichzelf in onderstaand profiel. Ze willen niet alleen leren uit boeken, maar ook iets doen. Ze zijn in staat om de vereiste competenties te ontwikkelen, en ze beschikken over voldoende motivatie, inzet, veerkracht en doorzettingsvermogen. Met een nieuwsgierig karakter weten onze leerlingen al snel ergens winst uit te halen. Het zijn de ondernemers van de toekomst!


Dalton Het Groene Lyceum is er voor leerlingen die graag een praktische en beroepsgerichte opleiding willen volgen, maar waarvoor het vmbo gezien hun leercapaciteiten onvoldoende uitdaging biedt.

 

De opleiding is geschikt voor leerlingen die leren door denken én doen, voor leerlingen voor wie theoretisch en algemeen vormend onderwijs minder aantrekkelijk is, maar die zich wel willen voorbereiden op een vervolgstudie binnen het hbo. De leerling van Dalton Het Groene Lyceum voelt zich thuis in een veilige omgeving waarbinnen hij intensief begeleid wordt, leert samenwerken, wordt uitgedaagd om zelfstandig te onderzoeken en veelvuldig in contact komt met de praktijk en het beroepenveld.