Aanmelden

Wil je inschrijven voor een opleiding bij Lentiz MBO Maasland, klik dan op de link van de opleiding en niveau naar keuze.


Entreeopleiding Assistent plant of (groene) leefomgeving Entreeopleiding, BOL/ BBL niveau 1
Medewerker dierverzorging Dierverzorging, niveau 2 BOL
Vakbekwaam medewerker dierverzorging Dierverzorging, niveau 3 BOL
Bedrijfsleider dierverzorging Dierverzorging, niveau 4 BOL
Medewerker groen en cultuurtechniek Loonwerk, niveau 2 BBL
Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Loonwerk, niveau 3 BBL
Medewerker hovenier Hovenier, niveau 2 BOL/BBL
Vakbekwaam hovenier Hovenier, niveau 3 BOL/BBL
Opzichter / uitvoerder groene ruimte Hovenier, niveau 4 BOL/BBL
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (Outdoor Activities) Outdoor Activities, niveau 3 BOL
Allround coördinator-instructeur buitensport (Outdoor Activities) Outdoor Activities, niveau 4 BOL
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Paardenhouderij, niveau 3 BOL
Bedrijfsleider paardensport en -houderij Paardenhouderij, niveau 4 BOL
Instructeur paardensport en -houderij Paardensport, niveau 4 BOL
Dierenartsassistent paraveterinair Paraveterinair, niveau 4 BOL