Strategisch Meerjarenplan

Koers vooruit! In het Strategisch Meerjarenplan 2013 - 2018 staan de uitgangspunten die in deze periode ten grondslag liggen aan het beleid van de Lentiz onderwijsgroep. Onze plannen zijn gebundeld in het Strategisch Meerjarenplan. In samenwerking met de relaties uit de regio, de Lentiz-medewerkers, de ouders en de leerlingen is dit Meerjarenplan samengesteld. 

 


Lentiz is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs van Lentiz. Door de wisselwerking met de omgeving speelt Lentiz in op de ontwikkelingen van de dynamische regio waarin de scholen ingebed zijn. Het succes van de scholen van Lentiz wordt uiteindelijk bepaald door hoe de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld.

 

Lees PDF-bestandhier het SMP!