Vensters

Vensters voor Verantwoording

In februari 2011 is “Vensters voor Verantwoording” in het leven geroepen. In dit venster kunt u o.a. resultaten vinden over tevredenheid van de leerlingen, tevredenheid van de ouders, het schoolklimaat en de veiligheid, onderwijstijd en lesuitval en het zorgplan.

Klik hier.