Aanmeldingsgesprek


Op Lentiz | VMBO Maasland hebben wij met de ouders van een leerling die zich voor onze school wil aanmelden een persoonlijk aanmeldingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij graag met je ouders over jou van gedachten wisselen. Dit zodat wij een beeld krijgen van de persoon achter alle papieren informatie die wij krijgen. Vanzelfsprekend willen wij ook met jou een gesprekje. Dat gebeurt tijdens het intakegesprek dat wij met alle kinderen voeren die zich voor Lentiz | VMBO Maasland aanmelden.


In de aanmeldingsweek vinden alle aanmeldingsgesprekken met de ouders plaats. Indien u uw kind wilt aanmelden voor Lentiz VMBO Maasland kunt u vanaf 1 februari 2019 een afspraak maken voor dit gesprek.

Dit overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn met alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.