Je ouders

Je ouders zijn net zo benieuwd als jijzelf hoe het er op je nieuwe school aan toegaat en hoe dat jou zal bevallen.

We zullen hen dus ook heel goed op de hoogte houden. Ze worden uitgenodigd voor ouderavonden waar ze allerlei informatie krijgen. Er zijn ook avonden waarop je ouders met de mentor en/of met een paar van je leraren. En natuurlijk krijgen ze rapporten over je vorderingen op school; dat zijn er drie per jaar. De vorderingen kunnen ook tussentijds gevolgd worden doordat jij en je ouders toegang hebben tot jouw cijferlijsten in ons leerlingenvolgsysteem SomToday, uiteraard veilig afgeschermd door een unieke inlognaam en wachtwoord.