Welke leerwegen?

 Lentiz | VMBO Maasland heeft de volgende leerwegen:

 

  • Theoretische leerweg (TL)
  • Gemengde leerweg (GL)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
  • Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Na het behalen van je vmbo-diploma op onze groene school kan je kiezen voor alle mbo-opleidingen.