Vakanties 2018-2019

Vakanties


De vakanties van Lentiz | VMBO Maasland volgen de richtlijnen voor de scholen regio midden. Ouders uit de regio Delft/Den Haag dienen er rekening mee te houden dat deze kan afwijken van de vakantieregeling Rotterdam-Rijnmond en de schoolvakanties van het basisonderwijs.


Vakantieregeling 2018-2019

Vakantieregeling 2018-2019 

Vakantiedagen

eerste dag

 

laatste dag

Herfstvakantie

20 oktober 2018

t/m

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

t/m

6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari 2019

t/m

3 maart 2019

Meivakantie (incl. pasen en koningsdag)

19 april 2019

t/m

5 mei 2019

Hemelvaartvakantie

30 mei 2019

t/m

2 juni 2019

Pinksteren

8 juni 2019

t/m

10 juni 2019

Zomervakantie 2019

20 juli 2019

t/m

1 september 2019

 


Bijzonder verlof


Voor vakanties buiten de schoolvakanties geldt in algemene zin dat de school hiervoor geen toestemming (mag) verlenen. In enkele situaties geldt dat daarop een uitzondering gemaakt mag worden als de werkgever van één van de ouders aantoont dat vakantie in de schoolvakantie niet mogelijk is.


Een aanvraagformulier hiervoor kunt u opvragen bij de receptie vmbo of PDF-bestandklik hier.


Aansluitend aan schoolvakanties mag de school geen toestemming verlenen. Als een kind rondom een willekeurige vakantie verzuimt dient de school dit direct te melden bij de afdeling leerplicht van uw gemeente. Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of voorafgaand aan een van de schoolvakanties, zal dit gecontroleerd worden. Mocht niet duidelijk zijn of een kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand thuis aanwezig, dan zal er ook melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht. Mogelijk wordt er proces-verbaal tegen u opgemaakt door de leerplichtambtenaar.