Bezoek Hogeschool Rotterdam havo 3

Maassluis, 24 januari 2012

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van3 havo

Betreft: bezoek Hogeschool Rotterdam 31 januari

 

Geachte ouders/verzorgers,

Op 31 januari aanstaande gaan de klassen van 3 havo naar de Hogeschool Rotterdam. Hier zullen zij informatie krijgen over profielkeuzes en kunnen zij workshops volgen.

De leerlingen worden per bus van het Reviuslyceum naar de hogeschool en weer terug gebracht. Wij vragen

u een kleine bijdrage van € 4,00.

De leerling wordt geacht het bedrag a.s. dinsdag bij zich te hebben wanneer hij of zij de bus in stapt. Wij

hopen dat het een geslaagde en leerzame ochtend voor de leerlingen zal worden.

 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het decanaat van de school.

Met vriendelijke groet,

L. van der Es

havo/vwo