Digitaal aanmelden voor ouderavond

Op donderdag 21 april is er weer een ouderavond waarvoor u zich kunt aanmelden. Tot voor kort kreeg u de uitnodiging voor deze avonden per brief, waarna u een antwoordstrook mee moest geven met uw zoon of dochter.

 

NB: Voor de ouders van de leerlingen uit de bovenbouw (4 havo, 4 vwo en 5 vwo) is het alleen mogelijk een afspraak te maken met de mentor.

 

Vanaf nu kunt u zich digitaal aanmelden! Dat scheelt een hoop papier en maakt de verwerking van alle aanmeldingen voor ons eenvoudiger.