Extra inhaalmoment gemiste toetsen

Doordat de nieuwe regeling omtrent het missen van een toets in de toetsweek nog niet voor iedereen helder was (gemiste toets wordt automatisch je herkansing), is er donderdag 10 november om 14:30 uur een extra inhaalmoment ingelast in lokaal 101, 210 en 212.  

Leerlingen die meerdere toetsen gemist hebben maken dan de toets met de langste tijdsduur.
De overige gemiste toetsen maken zij in overleg met de docent. Ook het inhalen van een mondeling en PO moet met de docent zelf worden afgesproken.

 

Door dit extra inhaalmoment wordt de datum van de herkansingen een week naar achter verschoven:
maandag 21 november om 8:15 uur

 

NB: voor de volgende toetsweek geldt wél de nieuwe regel. Een gemiste toets wordt automatisch de herkansing!