Extra nieuwsberichten

Hierbij enkele mededelingen.

De nieuwsbrief van december is (te) laat om u op de hoogte te brengen. Vandaar deze mailing.

 

Ten eerste: het rooster

Eerder meldde ik u dat de heer Struis door ziekte in ieder geval de komende maanden geen les zal geven.

We zijn er in geslaagd al zijn lessen te laten vervangen.

De bovenbouw wordt overgenomen door de heer Kocken. Mevrouw Van der Waardt heeft drie klassen uit de onderbouw.

Haar lessen ECDL worden overgenomen door mevrouw Zwaard.

Na deze verschuivingen bleven 10 uur over en in die vacature hebben we benoemd de heer T. van der Weck.

Maandag aanstaande gaat het nieuwe rooster in. De leerlingen zijn vrijdag op de hoogte gebracht en bij deze informeer ik ook u.

Op de stie van de school staan de nieuwe roosters. Vanwege alle aanpassingen zijn er veel wijzigingen voor met name de onderbouwklassen.


Ten tweede: verkort rooster

Binnenkort zijn er weer de rapportvergaderingen. Om lesuitval te voorkomen is er dan een verkort rooster.

Via de dagroosters worden ook de leerlingen op de hoogte gehouden.


Ten derde: lesjesmiddag

Onderdeel van de voorlichting voor de nieuwe brugklasleerlingen is de lesjesmiddag.

In de jaarplanning staat 18 februari 2014. In overleg met collega-scholen is besloten deze activiteit te vervroegen.

De lesjesmiddag voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen wordt nu aanstaande dinsdagmiddag (12 november) gehouden.

De leerlingen zijn dan om 12.00 uur uit. Daar staat tegenover dat 18 februari de lessen gewoon doorgaan.

De Open Avond blijft op de geplande datum van 20 februari 2014. 


 

Ten vierde: de Kerstviering met de ouders

Door een ouder zijn we er attent op gemaakt dat in de informatiegids een andere datum staat dan in de jaarplanning en de laatste Nieuwsbrief.

De Nieuwsbrief is er onder meer voor om eventuele wijzigingen in de jaarplanning door te geven.

Aanvankelijk stond de Kerstviering traditiegetrouw op de donderdagavond voor de kerstvakantie.

Door de invoering van de organisatiedagen, komt de donderdagavond niet zo goed uit en daarom is de Kerstviering verschoven naar de dinsdagavond 17 december.

U krijgt tegen die tijd nog een aparte uitnodiging.


Ten vijfde: schoolpasjes en toegang

Onlangs is het toegangscontrole systeem op de buitendeuren geïnstalleerd.

Hiermee kunnen de leerlingen met behulp van de verkregen „persoonlijke pas” toegang krijgen tot de school.

Elektronische toegangsverlening beschermt mensen, voorwerpen, informatie en weigert tegelijkertijd onbevoegde personen de toegang.

De leerlingen ingang is open van 07:30 tot 15:30 uur daarna kan je alleen naar binnen met je persoonlijke pas!

Verlies van de persoonlijke pas moet gemeld worden bij de conciërge. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 5

De passen zijn/worden uitgedeeld.


Ten zesde: afscheid van Fred Alberts

Eind van de maand nemen we definitief afscheid van Fred Alberts. Precies zeven jaar geleden begon hij als conciërge na een periode van werkloosheid.

Precies twee jaar geleden werd hij getroffen door een herseninfarct en (volledig) herstel is helaas niet meer aan de orde hij is definitief afgekeurd.

Het triest op deze wijze afscheid van elkaar te moeten nemen.