Goede Vrijdag: geen lessen

Op Goede Vrijdag hebben de docenten een studiedag. Er zijn deze dag dus geen lessen.