Groot aantal ouders bij Reviuslyceum

Kort geleden, op een regenachtige avond gonsde het op school van de speciale activiteiten waarbij naast leerlingen van groep 8 ook veel ouders waren betrokken.


Voor de zogenaamde Early Learners was het een speciale avond. Dit zijn leerlingen van groep 8 die klaar zijn met de leerstof en op een uitdagende wijze kennismaken met het voortgezet onderwijs. Zij hebben verschillende lessen gevolgd en kwamen op deze avond  wat ze geleerd hadden presenteren en hun certificaten ophalen.


Bij Frans leerden ze het alfabet, tellen en een kort gesprek voeren. Geschiedenis ging over het oude Egypte; obelisken, mummies en piramides. De leerlingen legden heel goed uit hoe men die obelisken rechtop kreeg; ze werden als het ware uitgegraven.


Bij science hield men een gaasje boven een gasbrander en toen ging de kleur veranderen. Cambridge Engels ging o.a. over een liedje dat over school ging en bij tekenen was het onderwerp een stilleven dat eetbaar is. Grote hoeveelheden Engelse Drop werden kunstzinnig getekend en daarna mocht men de werkstukken opruimen door ze op te eten…. Lekker hoor! Maar eerst waren ze wel op de foto gezet natuurlijk. Het spel Yellow River, bedacht door de gemeente Rotterdam, heeft een sterke sociale component want de leerlingen moeten heel veel samen doen zoals via stenen die op de grond liggen zo snel mogelijk naar de overkant. Het was erg leuk.


Wiskunde behandelde kubussen en aardrijkskunde de provincies met behulp van een puzzel.


Docent Engels Dhr. Weerdestein gaf op dezelfde avond voor een flinke groep ouders voorlichting met als doel:
“Hoe kan ik mijn zoon of dochter thuis het beste begeleiden?”
Hij vertelt enthousiast over toetsen, hoe het beste woordjes te leren,  wegingsfactoren, vocab, woorden toepassen in context, grammatica en samenvattingen leren maken. Natuurlijk zijn er veel ouders die vragen hebben en Dhr. Weerdestein legt alles geduldig en goed uit.


Ook zegt hij dat kinderen vaak makkelijk zeggen “Dat weet ik al” of “Dat ken ik al” terwijl dat niet altijd zo is, zeker als je even doorvraagt.


Een nuttige en informatieve bijeenkomst.


Dan was er nog een groot aantal ouders dat deelnam aan de interactieve discussieronde over ouderbetrokkenheid. Als je in een groepje zat dan ging je onder begeleiding van enkele docenten praten over een stelling.  Na een tijdje ging je dan weer naar een ander lokaal waar het over een andere stelling ging. Afwisseling genoeg.


“Ouders moeten zorgen dat kinderen hun huiswerk maken”. De voor- en tegenstanders van deze stelling gaven argumenten waarom ze het wel of niet eens waren met deze stelling en natuurlijk wierp dat weer nieuwe vragen op.


Moeten kinderen niet leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen? Wat is nou precies de verantwoordelijkheid van school?


Opvallend waren ook de vele opmerkingen over computergebruik, IPhones,  IPad en games. “Hoe moet ik omgaan met een kind dat lang aan de computer zit?” Ook vonden veel ouders de overstap van basisschool naar Voortgezet Onderwijs erg groot.


Al pratende kwamen er ook veel tips en opmerkingen van ouders;

  • School moet voorlichting geven over gevaren van de sociale media.
  • Leerlingen uit hogere klassen kun je betrekken bij voorlichting aan ouders.
  • Ouders willen toetsen kunnen inzien.
  • Ouders willen eerder dan het eerste rapport feedback over hun kinderen.
  • Ouders en school zijn samen verantwoordelijk.
  • De school heeft begrip voor bijzondere omstandigheden van leerlingen.

    Leuk en interessant bij deze workshops was men kon meepraten, zijn of haar mening geven, argumenten kon uitwisselen en opbouwende kritiek kon geven. Niet dat na zo’n avond als deze alle problemen rondom opvoeden en leren zijn opgelost, dat is onmogelijk. Wel blijkt dat door de hoge opkomst en door de goede bijdragen van ouders dat men zeer betrokken is en contact met school op prijs stelt. Anderzijds is het Reviuslyceum blij met opmerkingen en signalen van ouders over zaken die met school te maken hebben.