Imke en Jasmijn: het beste Profielwerkstuk

Onlangs presenteerden alle examenleerlingen hun profielwerkstuk. Dit is een proeve van bekwaamheid waarbij het vooral gaat om onderzoekvaardigheden. Uiteraard worden ze hierbij begeleid door docenten. Het gaat bijv. over “De werking en nauwkeurigheid van een insulinepen”,  “Engels in het basisonderwijs” of “De voor- en nadelen van schaliegas”.


Het is een hele klus om een goed werkstuk te maken en het neemt dan ook veel tijd in beslag. Als klap op de vuurpijl moet er dan nog een presentatie gegeven worden in het bijzijn van ouders, docenten, vrienden en familie. Erg spannend.


De school was afgeladen vol; eerst waren de havisten aan de beurt en daarna de vwo-leerlingen. Na afloop kwam iedereen bij elkaar in de aula en werd een aantal leerlingen genomineerd. Bij de beoordeling van het werkstuk keek de jury naar wetenschappelijke relevantie, schrijfstijl, inhoud, logische opbouw en onderzoeksmethoden en technieken.


Gert Kant, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz mocht de prijzen uitreiken en ook hij was onder de indruk van het niveau van de werkstukken en presentaties.

 

Prijswinnaar bij het Havo was Imke Boekestijn met als onderwerp  “De salto”. Zij onderzocht het verband tussen de houding en de draaisnelheid van de salto en verenigde hiermee twee wetenschappen nl. natuurkunde en
bewegingsleer. Bewegingen van sporters onderzoeken om daarvan te leren, dat is wat Imke enorm goed gedaan heeft en wel met maximale scores bij alle criteria.


Jasmijn Jansen van het Vwo had een werkstuk over “Armeense genocide of Armeense kwestie?” Een historisch beladen onderwerp dat Jasmijn op een zo objectief mogelijke en wetenschappelijke manier heeft aangepakt. Wat bij haar werkstuk opviel was dat het erg goed leesbaar was en dat ze uiteindelijk niet partij kiest en stelling neemt maar dat ze de lezer op grond van de door haar aangedragen feiten zelf een mening laat vormen.

 

De presentaties van de profielwerkstukken vonden voor het tweede jaar plaats en we kunnen spreken van een succes. Hulde aan de winnaars en ook aan de genomineerden want ook zij hebben prima resultaten behaald.
Vanzelfsprekend ook dank aan de begeleidende docenten en aan de organisatie.