Kluishuur 2013-2014

Voor het nieuwe schooljaar dient uw kind wederom de huur van zijn/haar kluis te voldoen. Het bedrag is 10 euro per jaar en moet contant worden voldaan en wel zo snel mogelijk onder vermelding van je naam, klas en kluisnummer.  Dit dient te geschieden voor 30 september.
 
Betalen kan bij dhr. Van Zoomeren op maandag t/m donderdag tussen 14:00 en 16:30 uur of bij mevr. Groenhout op donderdag en vrijdag ochtend van 08:00 uur tot 13:00 uur. Uw kind krijgt een bewijs van betaling mee.
 
*Te laat betalen betekent dat uw kind geen gebruik meer kan maken van zijn/haar kluisje na 1 oktober.
 
Met vriendelijke groeten
 
M. Groenhout
R. van Zoomeren.