Multilateraal project Ipad me; een nieuw project van het Reviuslyceum

In  het kader van internationaliseren binnen het onderwijs zijn twee docenten van het Reviuslyceum in september in Spanje gestart met het opzetten van het door het Europees Platform gesubsidieerd project: ‘iPad me’.

 

Aan een multilateraal project nemen verschillende scholen uit Europa deel. In dit project betreft het scholen uit Engeland, Italië, Spanje en het Reviuslyceum uit Nederland.

 

De hoofddoelen van dit project zijn het verbeteren van iPad vaardigheden van zowel leerlingen als docenten en het bevorderen van differentiatie binnen de scholen, waarbij de iPad als hulpmiddel gebruikt wordt. Maar ook wordt er aandacht besteed aan cultuurverschillen en Engelse taalvaardigheid.

 

Naast het uitwisselen met leerlingen, is ook van belang het op organisatieniveau implementeren van mobiele devices (iPad) binnen de scholen met als doel het streven naar gepersonaliseerd onderwijs binnen de Europese gemeenschap.

In de week van 20 t/m 24 januari komen er 18 leerlingen uit bovengenoemde landen naar Nederland om gezamenlijk aan het project te werken.