Reviuslyceum goes international

Twee docenten van het Reviuslyceum zijn onlangs naar Neuss in Duitsland geweest om een project voor te bereiden waaraan scholen uit Ierland, Duitsland en Nederland meedoen. Onder de noemer internationalisering  wordt er niet alleen uitgewisseld bij het Reviuslyceum maar wordt er ook hard gewerkt aan versterkt talenonderwijs.


Zo krijgt een aantal leerlingen uit leerjaar 4 (havo en vwo) op een hoger niveau Engels en Duits; Cambridge English en Goethe Duits. Voor deze leerlingen is het project Minds on the Move bedoeld. Het gaat over de invloed van migratie op de nederlandse cultuur, economie, sport en hoe in Nederland zaken als bijv. onderwijs georganiseerd zijn.


In de eerste weken gaan de leerlingen zoveel mogelijk mensen intervieuwen. Dat wordt opgenomen en op een dvd gezet zodat we bij de volgende bijeenkomst de dvd’s gaan vergelijken. Engels is de voertaal en er zal ook
wat Duits worden gesproken.


In maart 2013 gaan we naar Ierland en in juni 2013 zullen Ierse en Duitse leerlingen en hun begeleiders onze school bezoeken en deelnemen aan het voorbereide project.