Thema-avond Ouderbetrokkenheid

‘Ouders moeten zorgen dat kinderen hun huiswerk maken.’

‘Media-educatie is de verantwoordelijkheid van de school!’

‘Ik heb het gevoel dat de school open staat voor mijn feedback ten aanzien van de begeleiding van mijn kind.’

 

Aan de ouders en/of verzorgers van de leerlingen in klas 1, 2 en 3,

 

Als school en ouders staan wij voor de gezamenlijke taak om de juiste balans aan te brengen in de vrijheid die we aan kinderen toekennen. Om de schoolloopbaan van uw zoon of dochter zo goed mogelijk te laten verlopen is de communicatie tussen ouders, leerling en school van groot belang. Graag gaan we daarom met u over dit belangrijke thema in gesprek op

 

donderdag 21 november a.s. van 19:30 uur tot 21:30 uur

 

Tijdens deze avond zullen we in groepjes met elkaar het gesprek aangaan over bovenstaande stellingen, die te maken hebben met mediawijsheid, leerresultaten, welzijn van de leerling en de communicatie tussen ouders, school en leerling.

 

Vanaf 10 oktober kunt u zich digitaal aanmelden voor de thema-avond op 21 november; de inschrijving stopt op 1 november. Voor deze avond is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Mevr. drs.  J. M.  van Koten

Teamleider onderbouw

 

De mentoren onderbouw