Uitreiking diploma’s Delf Scolaire

 

Onlangs kreeg een aantal leerlingen het diploma Delf Scolaire uitgereikt. In het kader van internationalisering en het verzwaard talenonderwijs volgden zij extra lessen in de mooie Franse taal. Deze werden op enthousiaste manier gegeven door mevrouw de Vos-Bock.  Zij was erg blij en tevreden dat zij aan 18 leerlingen het diploma kon uitreiken.


Zeven leerlingen deden examen op A1 niveau, zes leerlingen op A2 niveau en vijf leerlingen op B1 niveau. In een gezellige sfeer en in het bijzijn van familie en directie vond de uitreiking plaats.


Onze leerlingen kunnen trots zijn op dit resultaat!