Van de decaan


Van de decaan

De decaan onderbouw is Dhr. A. Flikweert.


Hij bepaalt in overleg met de mentor, intern begeleiders, teamleiders en ouders de leerweg van alle leerlingen in klas 3 en verder.


Om de leerweg goed te kunnen bepalen is de decaan:

 • goed op de hoogte van de testresultaten van de leerlingen
 • goed op de hoogte van de rapportcijfers van de leerling
 • veelvuldig in contact met leerling, mentor, intern begeleider en ouders van de leerling
 • voorzitter van de advies- en plaatsingsvergaderingen  


  

De decanen bovenbouw zijn dhr. H. Heemskerk, dhr. H. van Heteren (B/K,K,GL en TL ) en dhr. M. van Ruijven ( Jobbing ).


 
Wat doet een decaan ?

 • Voorlichting in klas 3 en 4
 • Keuzebegeleiding
 • Vakkenpakket klas 3 en 4
 • Voorlichtingsavonden klas 3 en 4
 • Gesprekken 3e jaars en ouders ivm vakkenkeuze/vervolgonderwijs
 • Gesprekken 4e jaars en ouders ivm vervolgonderwijs
 • Beroepskeuzetesten doornemen met leerlingen
 • Mentoren voorlichten / bijpraten / mailen
 • Materialen/ dvd’s verzamelen/beheren
 • Decanendagen / overleg
 • Contact met andere MBO’s
 • Bemiddeling leerlingen en MBO’s
 • Onderwijsmarkt
 • Bezoek Open Dagen MBO’s
 • Invullen doorstroom formulieren


De decaan bovenbouw is eveneens verantwoordelijk voor de stage van de bovenbouw en coacht leerlingen om ervaringen op te doen om zo tot een beroeps gevoel te komen. Dit is een sterke en belangrijke combinatie binnen onze school.