Agenda


Organisatiedag

21/8/2017

Maandag 21 augustus is een organisatiedag om de cursus op te starten. De leerlingen zijn dan nog vrij.

Introductiedag leerlingen

22/8/2017

Op dinsdag 22 augustus worden alle leerlingen op school verwacht voor een introductie en om het rooster op te halen.Hieronder het schema wanneer en waar je verwacht wordt. De bijeenkomsten beginnen steeds in de aula of de studieruimte. Na een algemene inleiding gaan de leerlingen met de mentoren...

Introductie dag Brugklasleerlingen

23/8/2017

Woensdag 23 augustus krijgen alle brugklasleerlingen de tweede introductie dag.09:00 - 13:00:  H1T, V1A, T1V09:45 - 13:45: M1A, M1D, M1EOm 17: 00 uur wordt de introductie afgesloten met een diner voor alle brugklassen en de mentoren.

Start van de lessen

23/8/2017

Op woensdag 23 augustus starten de lessen volgens het rooster voor klas 2 en hoger.

SOK-gesprekken

27/8/2017 - 8/9/2017

In de periode van 28 augustus tot en met 8 september worden de SOK-gesprekken gevoerd. SOK staat voor School - Ouder - Kind.In die gesprekken gaan we na wat de verwachtingen zijn die we van elkaar hebben. De leerling stelt zijn/haar doelen en samen kijken we dan wat er nodig is om die doelen te...

Afname Cito-0 toets

29/8/2017 - 30/8/2017

Op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus wordt in de brugklas de Cito-0 toets afgenomen. Dit is een start toets waarmee we in latere jaren kunnen vaststellen hoe de voortgang van het kennisniveau van de leerlingen verloopt.

PWS-gesprek 5 havo

1/9/2017 - 8/9/2017

In de periode van 1 - 8 september vinden de 2e PWS-begeleidingsgesprekken plaats voor de leerlingen uit 5 havo.De leerlingen moeten zelf een afspraak maken met hun begeleider.

PWS-dagen 6 vwo

4/9/2017 - 5/9/2017

Maandag 4 en dinsdag 5 september gaan de leerlingen van 6 vwo op school aan het PWS werken. De begeleiders zijn, voor zover ze geen les geven, beschikbaar voor ondersteuning.

Brugklaskamp

4/9/2017 - 6/9/2017

Van maandag 4 tot en met woensdag 6 september gaan de brugklasleerlingen op kamp naar Leek (Friesland).

Excursie Tekenen / Kunst

12/9/2017

De leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 5 vwo met BTE of Tekenen gaan op dinsdag 12 september op excursie.