Onderwijsaanbod

 

Regulier vmbo 26 leerlingen

In deze klas zitten leerlingen met een KL, GL, TL leerweg potentie. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 26 leerlingen.

De leerlingen krijgen voor diverse vakken verschillende docenten. De leerlingen van de verschillende niveaus zitten bij elkaar in een klas, in een heterogene groep.

Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst.

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo k/g/t.

 

Regulier vmbo 18 leerlingen

In deze klas zitten leerlingen met een BL, KL, leerweg potentie. Het zijn leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om eruit te halen wat erin zit. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 18 leerlingen.

Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst.

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo k/g/t.

 

BBL vmbo 16 leerlingen

In de bbl klassen zitten leerlingen met een niveau basisberoepsgerichte leerweg. In een klas zitten ca. 16 leerlingen. De klassen hebben een vaste mentor, die het merendeel van de lessen aan zijn of haar klas verzorgt. Dit zorgt voor de nodige rust en biedt de leerlingen veel structuur. Op deze wijze voelen zij zich thuis en kunnen zij zich, in een voor hen veilige omgeving, rustig ontwikkelen.

De mentor van een klas is voor u altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of wensen die u heeft ten aanzien van uw kind.

Daar de leerlingen in de brugklas nog niet uitgeleerd zijn wat betreft de stof van de basisschool, richten de docenten zich de eerste twee jaar van de onderbouw op het verder aanleren en ontwikkelen van de benodigde Basisvaardigheden o.a. reken- en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden tijdens de workshops en de lessen PSO (praktische sector oriëntatie).

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo b(k).

BizNizklas vmbo 26 leerlingen

In deze klas zitten leerlingen met een GL, TL leerweg potentie. Het onderwijs in deze klas wordt afwisselend klassikaal en projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 26 leerlingen. De leerlingen krijgen voor diverse vakken verschillende docenten.

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo k/g/t.

Kunstklas vmbo 28 leerlingen

In deze klas zitten leerlingen met een KL, GL, TL leerweg potentie. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 26 leerlingen. De leerlingen krijgen voor diverse vakken verschillende docenten. De leerlingen van de verschillende niveaus zitten bij elkaar in een klas, in een heterogene groep. Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst. Leerlingen van deze klas krijgen per week 1 lesblok meer Kunst en Cultuur en 1 lesblok minder Mens en Natuur.

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo k/g/t.

Sportklas vmbo 28 leerlingen

In deze klas zitten leerlingen met een KL, GL, TL leerweg potentie. Het onderwijs wordt klassikaal en soms projectmatig aangeboden. De klas bestaat uit ca. 26 leerlingen. De leerlingen krijgen voor diverse vakken verschillende docenten. De leerlingen van de verschillende niveaus zitten bij elkaar in een klas, in een heterogene groep.

Pas in het derde leerjaar worden zij definitief in een leerweg geplaatst. Leerlingen van deze klas krijgen per week 1 lesblok meer Bewegen en Sport en 1 lesblok minder Mens en Natuur.

Let op! Uw kind moet boeken bestellen voor niveau vmbo k/g/t.


 

In het menu links staan de links naar de folders van volgende klassen:

  • BizNizklas
  • B&S klas
  • Kunstklas
  • VMBO4YOU