Big Picture

Op onze school bieden wij het onderwijs zo aan, dat de leerling weet dat hij er mag zijn en dat hij belangrijk is. De leerling ontwikkelt zelfkennis en zelfvertrouwen en een lerende houding die hem klaarmaakt voor ‘een leven lang leren’. 

 

Bij ons zitten leerlingen in ēēn vaste klas en worden ze het grootste deel van de week door een vaste docent begeleid. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. De begeleiders hebben als doel het beste uit elke leerling te halen.

 

Onze school staat voor passiegestuurd onderwijs en een individueel leerplan. De verplichte vakken en eindtermen worden aangeleerd via de interesse en passie van het individuele kind. Vanuit de passie van de leerling wordt onderzoek gedaan, gepresenteerd en stage gelopen. Hierdoor wordt leren niet alleen leuker, maar gaat het leren ook gemakkelijker. Leerlingen bereiken hierdoor sneller een hoger niveau.

 

Hoge eisen stellen

Wij stellen hoge eisen aan de leerlingen en leren hen ook hoge eisen te stellen aan zichzelf.

Feedback geven en ontvangen is een onderdeel van het lesprogramma. 

 

 

Leren is leuk

Leerlingen in deze onderwijsvorm op onze school gaan met veel plezier naar school en willen graag leren. Ze vragen en geven feedback aan elkaar en willen een onderwerp helemaal onderzoeken. Zij nemen hun eigen leren serieus! 

 

Lezen

Leesontwikkeling is één van de doelstellingen binnen het onderwijs. Daarom wordt in onze klassen iedere dag een half uur stil gelezen. 

 

Sociale contacten

Omgaan met elkaar is een belangrijk aspect van het leven. In onze klassen lunchen de leerlingen met elkaar. Ze dekken de tafel, smeren hun brood en ruimen gezamenlijk weer op. 

 

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. Binnen het Kastanjecollege vinden wij de ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Bij aanmelding vragen wij u dan ook naar deze betrokkenheid. Uw aanwezigheid bij de presentaties van uw zoon of dochter is een vereiste voor het goed kunnen afronden van een lesperiode.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meneer C. Blok, teamleider.