’t Z-je

WANNEER VERWIJS JE EEN KIND (OF OUDERS) DOOR NAAR HUISWERKBEGELEIDING 

Algemeen

 • kinderen kunnen altijd extra begeleiding gebruiken als ze een leerprobleem hebben zoals dyslexie, dyscalculie, e.d. 
 • bij een psychiatrische diagnose zoals AD(H)D, autisme e.d. hebben kinderen baat bij extra (privé) begeleiding
 • als een kind zelf geen motivatie kan vinden om te leren/huiswerk te maken kan huiswerkbegeleiding helpen 
 • een kind kan langere tijd ziek zijn (geweest) en daardoor hulp nodig hebben om bij te blijven of in te halen 
 •  als een kind faalangstig is, stress ervaart of slecht slaapt kan begeleiding wonderen doen 
 •  een kind kan achterstand hebben in één of meerdere vakken; bijlessen kunnen dan zomaar de oplossing zijn
 • kinderen die hun toetsen niet kunnen plannen en geen structuur kunnen aanbrengen in hun huiswerk kunnen geweldig baat hebben bij huiswerkbegeleiding 
 • slechte cijfers halen is natuurlijk een heel voor de hand liggend punt waar huiswerkbegeleiding bij kan helpen 
 • hoogbegaafde of hoogintelligente kinderen hebben vaak begeleiding nodig bij de ‘simpele’ dingen 
 • leerlingen die werk voor zich uit schuiven of altijd net te laat zijn met iets inleveren. 
 • leerlingen die niet opvallen in de klas, niets vragen en niet echt goede resultaten hebben.
 • leerlingen waarvan ouders niet voldoende tijd hebben om te begeleiden of waarvan de relatie tussen ouders en kind (door schoolwerk) is verstoord. 

Middelbare school

Er kunnen kinderen opvallen in de klas die geen diagnose hebben. Hierbij kun je letten op kinderen die:
-          ‘dromen’
-          erg vergeetachtig zijn
-          ongeconcentreerd en druk zijn
-          depressief zijn
-          gepest worden
-          lijken onder te presteren
 
 
In de bovenbouw kan het zijn dat een leerling niet goed kan samenwerken of opdrachten niet op tijd afheeft, dan kan huiswerkbegeleiding ook helpen. 

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen bijles en huiswerkbegeleiding?
Bij bijles wordt een kind bijgespijkerd in een bepaald vak. Huiswerkbegeleiding gaat verder dan bijles, het hele functioneren van een leerling wordt onder de loep genomen. Bij ’t Z-je staat vooral het kind motiveren en stimuleren  hoog in het vaandel en we werken aan het zelfvertrouwen en de eigen kracht van het kind.
 
Moet een kind zijn hele schoolcarrière begeleid worden?
Nee hoor. Sommige kinderen hebben na enige tijd het goed plannen van hun huiswerk volledig onder de knie en kunnen voortaan achter hun eigen bureau aan de slag. Sommige kinderen kunnen echter niet zonder de steun (en de stok achter de deur!) van huiswerkbegeleiding en blijven tot hun eindexamen bij een instituut. Inderdaad, dat kost hun ouders veel geld, maar als de begeleiding het afronden van een opleiding bespoedigt, hebben zij het er meestal graag voor over.
 
Wie kan huiswerkbegeleiding het beste op zich nemen?
Als ouders zich aan deze taak wijden, werkt dat vaak niet. Veel kinderen worden immers opstandig als hun vader of moeder zich met het huiswerk bemoeit. Om de huiswerkstress buiten de deur te houden, kunnen wij de begeleiding overnemen.
 
Welke kinderen hebben het nodig?
Huiswerkbegeleiding is er voor alle leerlingen die om de een of andere reden niet goed kunnen meekomen op school. Dat heeft helemaal niets te maken met een gebrek aan intelligentie. Niet alle leerlingen hebben nu eenmaal genoeg aan de zorg en aandacht die hen op school wordt geboden. Zij hebben behoefte aan een Z-je!