Bijles en huiswerkbegeleiding


Aanmeldprocedure bijles


 

- Een leerling die in aanmerking wil komen voor bijles doet via de ouders/verzorgers dat verzoek.


- Het verzoek waarin benoemd wordt voor welke bijles de leerling in aanmerking wil komen, moet door de ouders via de mail! naar de mentor gestuurd worden.


- De mentor informeert bij de betreffende vakdocent of bijles nodig is, hoe de houding van de leerling is in de klas en hoe de leerling met het huiswerk omgaat. Als de leerling de juiste houding heeft, goed meedoet in de les en positief omgaat met het huiswerk, wordt de naam, met vak enz. door de mentor doorgegeven aan de bijlescoördinator.


- Samen met de orthopedagoge kijkt de bijlescoördinator of bijles daadwerkelijk nodig en haalbaar is.


- Via de mentor worden de ouder/verzorgers geïnformeerd of de leerling wel of niet in aanmerking komt voor bijles.


- De leerlingen die in aanmerking komen voor de bijles zullen uitgenodigd worden voor een starttoets.Spelregels:

 

De volgende vakken worden aangeboden:

- Nederlands

- Engels

- wiskunde

- rekenen


- Bijles is een extra aanbod van de school en kan alleen in beperkte vorm aangeboden worden; de groepsgrootte is maximaal acht leerlingen.


- Van de geplaatste leerlingen wordt verwacht dat zij alle inspanning leveren die nodig is; eventueel extra huiswerk voor de bijles maken en aanwezig zijn, ook in het geval er roosterwijzigingen of tussenuren zijn.


- De bijlessen starten na de kerstvakantie; er wordt maximaal 15 maal bijles gegeven.


- De ouders/verzorgers worden, indien nodig, op de hoogte gesteld van het gedrag en eventuele afwezigheid.


- Gedurende de periode van bijles zullen de ouders ook op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van de leerling.

 

Tijdspad

 

- Het aanmelden van de leerling door de ouders dient uiterlijk 30 november bij de mentor gedaan te zijn.


- In de week van 19 december wordt de definitieve indeling bekend gemaakt.


- Maandag 16 januari start de bijles.