Externe zorg

SchoolMaatschappelijkWerk (SMW)

Aan de school is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden van Jeugdformaat.

Leerlingen worden hiervoor aangemeld via het Intern Zorgteam, dit kan alleen met toestemming van leerling en ouders. Ouders kunnen ook zelf hun kind voor schoolmaatschappelijk werk aanmelden via de zorgcoördinator. De schoolmaatschappelijk werkster houdt een intakegesprek en afhankelijk van de hulpvraag verwijst zij door naar een externe instantie of gaat zij zelf aan de slag met de begeleiding van de leerling.

 

Onderwijs Jeugdzorg (psycholoog)

Leerlingen kunnen op school begeleid worden door een psycholoog van Jeugdformaat. Dit gebeurt altijd na verwijzing door het Intern zorgteam en in overleg met leerling en ouders.

De interne Begeleider van de leerling kan deze aanvraag doen. De wachttijd is maximaal 3 weken voor het intake gesprek. Bureau Jeugdzorg geeft de indicatie af en zij nemen ook de kosten voor hun rekening.

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Met ingang van december 2014 gaat de school nauw samen werken met het centrum voor Jeugd en gezin in Naaldwijk. Aan de school wordt een CJG medewerker verbonden. Hierdoor kan er indien nodig snel externe hulp opgestart worden. Deze medewerker heeft korte lijntjes met de Jeugd Gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad etc..

Voor de leerlingen uit Hoek van Holland is er op afroep contact met de wijkteams en voor de leerlingen uit Den-Haag is er contact met CJG Den Haag.