VMBO4YOU

Een speciale vorm van breedteondersteuning is VMBO4you. Bij VMBO4you volgen leerlingen met zeer ernstige gedragsproblematiek de lessen in een aparte afdeling binnen een reguliere school (Lentiz Floracollege). De klassen zijn klein: maximaal 14 leerlingen. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau (BL/KL/TL) en worden intensief begeleid in een setting waar duidelijkheid, structuur en consequent handelen voorop staat. Er werken hier speciaal opgeleide docenten die de klas alle lessen geven, uitgezonderd de praktijkvakken en gymnastiek. Voor deze vakken worden vakdocenten ingezet.

 

In de onderbouw zitten de leerlingen in aparte klassen, in de bovenbouw (vanaf klas 3) integreren zij in de reguliere klassen op hun eigen niveau. De leerlingen en hun docenten krijgen daarbij ondersteuning vanuit de specialisten van VMBO4you.

 

Een belangrijk indicatiecriterium voor VMBO4you is dat de inschatting is dat de leerling zonder deze intensieve vorm van extra ondersteuning geen diploma zal kunnen behalen en dat het alternatief het VSO zou zijn.

Aanvragen voor deze vorm van extra ondersteuning verlopen, net als alle andere aanvragen voor breedteondersteuning, via de ACTA.

 

Leerlingen geplaatst binnen VMBO4you kunnen geen aanspraak maken op andere vormen van breedte-ondersteuning.