Zorgkaart

Functie

Naam
emailadres

Voor vragen over

Zorgcoördinator en

Intern begeleider Onderbouw

Mw. S. Oskam

email: soskam

Algemene vragen op het gebied van zorg.
Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, faalangst, sociale vaardigheden, pesten.

Coördinator VMBO4You

Mw. J. van Beek email: jvbeek

 

Cluster 4-indicaties en plaatsing binnen de VMBO4You-afdeling.

Docent rebound

Mevr. P. van Heteren
email: pvheteren

Rebound.

Docent RT

Mevr. B. Hijmans
email: bhijmans

Remedial teaching op het gebied van technisch lezen en spelling.

Decanen bovenbouw

Dhr. H. Heemskerk
email: hheemskerk
Dhr. H. van Heteren
email: hvheteren

Keuzebegeleiding, stages en vervolgopleidingen.

Decaan onderbouw

Dhr. A. Flikweert
email: aflikweert

Leerwegadvies en keuzebegeleiding.

Decaan bovenbouw

BBL

Dhr. M. van Ruijven

mvruijven

Keuzebegeleiding, stages en vervolgopleidingen.

Intern begeleider bovenbouw

Dhr. R. Drinkwaard
email: rdrinkwaard

Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor klas 3 en 4 VMBO regulier en examenvreestraining.

Intern begeleider Jobbing

Dhr. S. v.d. Ende
email: svdende

Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, pesten.

Orthopedagogen

Mevr. M. Pruijsen
email: mpruijsen

Leerproblemen/-stoornissen (o.a. dyslexie), het afnemen van testen op het gebied van leren en Remedial Teaching (RT).

Mevr. R. Maas
email: rmaas

Gedragsproblemen en het afnemen van testen op het gebied van gedrag.

Counselor

Dhr. J. Zuijderwijk
email: jzuijderwijk

Individuele begeleiding van leerlingen met sociaal-emotionele problematiek.

Vertrouwenspersonen

Mevr. S. Hermans
email: shermans
Dhr. G.J. Fok
email: gfok

Indien er sprake is van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie/geweld een/of pesten en de overweging speekt om hier een klacht over

 

In verband met ongewenste e-mailberichten zoals spam plaatsen wij geen e-mail adres op de website.
Indien u een e-mail bericht wilt sturen naar een van bovenstaande personen kunt u het adres als volgt samenstellen: neem de naam zoals onder de naam staat met daarachter @lentiz.nl