Begeleiding en Zorgkalender

Ondersteuningscoördinator
Het team biedt zorg aan alle leerlingen. De mentor is de spil van deze zorg. Het coördineren van deze extra zorg ligt bij de ondersteuningscoördinator Valerie van Heijzen ( vvheijzen@lentiz.nl).

 

Vin hier meer informatie over MS Word-bestandde Zorgkalender.

De zorg voor leerlingen richt zich op 3 zorgvelden te weten:

  1. leren leren (gericht op leerresultaten), de mentor heeft een overzicht van alle cijfers en gaat met de leerling hierover in gesprek.
  2. leren leven (gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling), de mentor heeft de uitslag van de schoolvragenlijst waarin scores staan o.a over zelf vertrouwen bij proefwerken, motivatie, welbevinden, de mentor gaat hierover in gesprek met de leerling.
  3. leren kiezen (gericht op toekomstperspectief), de mentor heeft hierover gesprekjes met de leerling,  samen met de decaan.


IZOD

Hier kun je meer informatie lezen.


ZAT

Het kan zijn dat we voor de ondersteuning van een leerling een groot overleg moeten organiseren. Samen met andere specialisten kijken we dan naar de beste manier van begeleiding voor een leerling. Hiervoor kunnen de volgende mensen worden uitgenodigd: de wijkagent, de leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiging van het Sociaal Kern Team (SKT), de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts, hulpverleners die al bij de leerling betrokken zijn. Vanuit school zijn de betrokken afdelingscoördinator, mentor, schoolmaatschappelijk werk, de schoolondersteuner en de ondersteuningscoördinator aanwezig.

Voor het bespreken van een leerling in het ZAT is toestemming nodig van ouders(s)/verzorger(S). De ouder(s)/verzorger(s) zijn ook aanwezig bij het overleg. Indien noodzakelijk kan ook de leerling zelf worden uitgenodigd.


Passend onderwijs

Vanuit het passend onderwijs krijgt de school ondersteuning van schoolondersteuners. Dit zijn specialisten van cluster 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (stoornissen en gedragsproblemen) scholen. Van beide clusters komt er wekelijks een schoolondersteuner op school die de docenten en mentoren kan ondersteunen en in sommige gevallen met de leerlingen zelf aan het werk gaat.


Daarnaast kan de school gebruik maken schoolondersteuners AB. Zij kunnen worden ingezet voor kortdurende hulp. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Samenwerkingsverband VO Westland.