Enquête ouders van het 1e leerjaar (okt/nov 2010)

Kwaliteitszorg: wat vindt u? resultaten van de enquête onder de ouders van leerlingen in leerjaar 1 – november 2010

In november van het schooljaar 2010-2011 is er weer een ouderenquête afgenomen, speciaal voor de ouders van leerlingen in leerjaar 1. De ouders zijn ingedeeld in 3 groepen, gerelateerd aan het team waar de leerlingen zitten. Aangezien er geen Lekker Boeiend groep is in leerjaar 1, is deze groep komen te vervallen. Via de e-mail hebben zij een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen, sommige ouders hebben een papieren versie ingevuld.
 
representatief
De respondentgroepen zien er als volgt uit:
 

respondentengroep

aantal leerlingen

enquête compleet

percentage

 

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Onderbouw

88

113

118

37

69

73

42%

61%

62%

Lekker Boeiend

39

38

-

22

22

-

56,4%

58%

-

Jobbing

25

27

31

11

10

18

44%

37%

58%

VMBO4You

13

11

15

8

7

10

61,5%

63%

67%

Totaal

165

189

164

78

108

101

47%

57%

62%


Er zijn 101 ouders die gebruik hebben gemaakt van deze uitnodiging. Voor alle groepen is de representativiteit voldoende.
 
gemiddelde resultaten
De enquête is ingedeeld in 3 onderdelen: de intake, de eerste periode op school en vragen voor de leerling. Per onderdeel is het gemiddelde oordeel:
 

 

2008

2009

2010

Intake

8,5

8,8

8,8

Eerste periode op school

7,8

8

8,2

Beleving leerling

8,7

8,6

8,4

Gemiddeld oordeel

8,3

8,46

8,45


Het verschil met de resultaten van vorig jaar is zo klein, dat we kunnen zeggen dat de gemiddelde score gelijk is gebleven. Wel is er een kleine verschuiving; de score voor de eerste periode is iets omhoog gegaan, de beleving van de leerling is iets omlaag gegaan.
 
Ook dit jaar is de hoogste score weer voor ‘Ik ben blij dat ik voor het Floracollege heb gekozen’, gevolgd door ‘De intake wekte vertrouwen bij mij op.’ De ouders van het team VMBO4You worden, volgens de scores, veel beter op de hoogte gehouden dan de ouders in de onderbouw (een score van 9,2 voor VMBO4You tegenover 7,8 van de onderbouw). Ook geven de ouders van VMBO4You aan, dat zij zeer goed op de hoogte worden gehouden over wat er op school speelt: zij geven hier een score van 9,8!
 
Bijzonder opvallend is, dat de score op de stelling ‘Wanneer ik contact heb met de teamleider, is dit contact prettig.’ veel lager is bij de onderbouw dan bij de andere teams (een score van 7,2 voor de onderbouw tegenover 8,2 van de andere teams). Ook de stelling ‘Ik word goed op de hoogte gehouden van het wel en wee van mijn kind.’ wordt aanzienlijk lager gescoord.  
 
De lagere score van het team VMBO4You op de vragen over de 1e periode wordt verklaard door de zeer lage scores op de vragen over de boekenlijst en de website van Van Dijk; deze ouders hebben geen boeken besteld.
 
resultaten per team
In onderstaand schema worden de gemiddelde scores per team weergegeven.
 

respondentengroep

intake

1e periode

beleving leerling

gemiddeld oordeel

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Onderbouw

8,6

8,6

8,7

7,6

7,7

8,1

8,7

8,6

8,3

8,3

8,3

8,4

Lekker Boeiend

8,5

8,5

-

7,7

7,7

-

9

8,7

-

8,4

8,3

-

Jobbing

8,3

8,3

8,5

8

8

8,6

8,7

8,3

8,6

8,3

8,2

8,6

VMBO4You

8,8

8,8

9,1

8,6

8,6

7,9

8,4

8,5

8,2

8,6

8,6

8,4


Ook dit jaar is er weer gevraagd naar wat de leerlingen het leukste vinden op school. 69 leerlingen hebben deze vraag beantwoord. De praktijklessen (workshop en PSO) werden ook dit jaar het meest genoemd (24x), op de hielen gevolgd door de kunstvakken (musical, kunstklas en KV: 20x). Daarna volgen gezelligheid/vrienden (14x) en gym (13x).
 
De vraag waar leerlingen niet tevreden over zijn, wordt door aanzienlijk minder leerlingen ingevuld (33x). De gymles wordt het meeste genoemd (6x), een aantal keer in combinatie met de reistijd in de pauze. Daarnaast worden de fietsenstalling, het huiswerk, het ontbreken van een kantine (winkeltje), pesten door andere leerlingen en de vakken Duits en Nederlands 3x genoemd.
 
Bij de laatste vraag waren een aantal behoorlijk kritische maar ook positieve opmerkingen. Een selectie:
“De fietsen stalling moet echt iets aan gebeuren. Er staan te veel fietsen,en moeten eigenlijk allemaal aan hun stuur opgehangen worden. Dit is niet het geval met als gevolg,heel veel kapotte fietsen door het vallen. Er worden ook gewoon fietsen gesloopt,bel eraf,banden leeg,en hier is geen kijk op,dit moet echt anders.”
“Wij hopen dat alle verdere jaren net zo goed verlopen en altijd voor mekaar klaar staan!!”
“Ik heb de plaatsing van mijn kind een onvoldoende gegeven omdat zij gekozen had voor lekker boeiend. Dit jaar waren er helaas te weinig aanmeldingen voor lekker boeiend en werd zij geplaatst in Jobbing (wat zij niet leuk vond). Maar wij kregen dit helaas pas te horen in een brief 1 dag voor de kennismakingsdag. Dit was voor haar heel teleurstellend.”
“Ga zo door Bas heeft het erg naar zijn zin.”
“Dit schooljaar is gebleken dat er geen klas lekker boeiend is. Tijdens de open dagen is deze vernieuwende onderwijsvorm zonder voorbehoud aangeprezen. Het is voor ons reden geweest om voor deze school te kiezen. Deze onderwijsvorm is zonder communicatie met de ouders verdwenen.”
“Mentor is goed bereikbaar en beschikbaar!”
“Wij vinden de Floracollege een goede school voor onze dochter, ze heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen. Bij deze onze dank.”
“Er is veel interesse voor het belang van de kinderen.”
 
De vragen en opmerkingen worden doorgegeven aan de betreffende teams, zodat zij hiermee aan de slag kunnen.