Samenvatting LAKS 2012

Kwaliteitszorg: wat vind jij?

Resultaten van de enquête onder leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 – 2012

 

In het schooljaar 2011-2012 is de LAKS-monitor weer afgenomen onder de leerlingen. Vanwege technische problemen duurde het even voordat de resultaten bekend waren. Het rapportcijfer dat scholieren hun school gemiddeld geven is iets omlaag gegaan; van een 7,2 in 2010 naar een 6,9 in 2012. Leerlingen in het VMBO scoren hun school gemiddeld wat lager, namelijk een 6,3 (tegen een 6,9 in 2010). Ook deze keer scoort het Floracollege goede cijfers; wij scoren gemiddeld een 7,1!

 

Helaas zijn de cijfers niet goed met elkaar te vergelijken, aangezien de vragen en thema’s anders zijn ingedeeld dan in 2010. Het overzicht hieronder geeft dus enigszins een vertekend beeld.

Dit zijn de gemiddelde scores per thema.

 

 

PDF-bestand

Klik hier voor het gehele document