Kwaliteitszorg: wat vindt u?


Het Floracollege vindt goed onderwijs belangrijk. Om dit te controleren gebruiken we een aantal instrumenten. Zo worden de examenresultaten vergeleken met de landelijke cijfers en houden we het aantal spijbelaars en te laat-komers goed in de gaten. We gebruiken deze informatie om ons onderwijs en onze organisatie te verbeteren.
 
Ook worden er ieder jaar weer een aantal tevredenheidenquêtes gehouden onder verschillende groepen betrokkenen van het Floracollege.:
-          LAKS-monitor: voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 (iedere 2 jaar)
-          Examenkandidaten: voor leerlingen uit leerjaar 4 (iedere 2 jaar)
-          Alumni: voor leerlingen die het jaar ervoor examen hebben gedaan (ieder jaar)
-          Ouderenquête: voor ouders van leerlingen in leerjaar 1 (ieder jaar) en voor ouders van leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4 (iedere 2 jaar)
-          Personeelsenquête (iedere 2 jaar)
Daarnaast wordt, wanneer dit van toepassing is, specifieke groepen gevraagd om een vragenlijst in te vullen over een bepaald onderwerp.
 
We willen de resultaten van onze kwaliteitsmetingen graag met u delen. Op deze pagina’s vindt u een aantal samenvattingen van de meest recente kwaliteitsmetingen. Wanneer er een nieuwe meting plaatsvindt, vervangt deze de oudere versie.
 
Heeft u vragen over kwaliteitsmetingen in het algemeen of een enquête in het bijzonder? Neem dan contact op met mevr. J. Sieders op het Floracollege.