Oudercontactgroep


Geachte ouders van de Oudercontactgroep,


Dit schooljaar zijn er vier bijeenkomsten met de ouders van de oudercontactgroep.
De data zijn:
dinsdag 16 oktober 2018
woensdag 12 december 2018
donderdag 21 februari 2019
dinsdag 14 mei 2019
Ter afsluiting van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor de openbare musicalvoorstelling van vrijdag 5 juli 2019.


De oudercontactavonden beginnen om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 uur. Het streven is om 20.30 uur af te sluiten. De agenda per bijeenkomst wordt vooraf aan u verstuurd.
Wilt u graag aan een oudercontactgroep deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat via het mailadres mdgraaf03@lentiz.nl
Wilt u bespreekpunt(en) aanleveren, dan kunt u dat ook doorgeven aan het secretariaat.


Doel Oudercontactgroep
In elk onderwijsteam is er een oudercontactgroep actief. Het doel van deze contactgroepen is om de teams te voorzien van feedback op het onderwijs en de organisatie. De oudercontactgroepen kunnen om advies gevraagd worden door bijvoorbeeld schoolleiding en/of  de OR. Ook kunnen er eventuele  ‘schoolbrede’ ontwikkelingen worden besproken. Het voordeel van de oudercontactgroepen is dat zij dicht bij het onderwijs van het eigen kind staan. Op deze manier proberen we de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Via de mentor of teamleider van uw kind kunt u zich opgeven voor deelname aan een oudercontactgroep. 

Met vriendelijke groet,
Namens de teamleiders
 
Monique de Graaf - Van der Valk
Management beheer assistent